Mini speaker set TWV 66 euro nu voor maar 1 euro!

Algemene Voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Voordeeltje.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voordeeltje.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Voordeeltje.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Voordeeltje.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Voordeeltje.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Voordeeltje.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Voordeeltje.com, welke geen eigendom zijn van Voordeeltje.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Voordeeltje.com. Hoewel Voordeeltje.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Voordeeltje.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Voordeeltje.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

CopyRight Voordeeltje.com & Powered by ROAS B.V.

Zoals de meeste websites gebruiken we cookies om een meer persoonlijke en snelle service te kunnen bieden.

Wij gebruiken cookies om onze website efficiƫnter te laten functioneren, de prestaties te verbeteren en aan te passen. Als u doorgaat zullen we ervan uit dat u graag alle cookies ontvangt van onze website.

Wij gebruiken de cookies enkel voor uw gemak.
Uw privacy blijft dan ook voor 100% behouden.

Om onze cookies te accepteren Klik hier